Om StillasFag

StillasFag er den komplette leverandør av alle stillasløsninger. Våre fortrinn er fornuftige priser og det beste utstyret – kombinert med de beste montørene og god service.

Vi påtar oss alle typer oppdrag, uansett størrelse og vanskelighetsgrad.

StillasFag har mennesket i sentrum for sine oppdrag. Vi har fokus på helse, miljø og sikkerhet for våre medarbeidere og kundens ansatte.

Første januar 2017 ble stillasavdelingen i Rencon AS gjort om til eget selskap, StillasFag AS. For at Stillasfag best mulig skal ivareta sin sterke posisjon i markedet er det naturlig at man rendyrker alle sider av denne forretningsdriften.

Glenn Valvik
Daglig leder
StillasFag

Systemer vi bruker

StillasFag bruker Alustar stillassystemer. Alustar er et brukervennlig system som forbedrer sikkerheten og arbeidsmiljøet. Systemet er sterkere og lettere enn tradisjonelle stålstillaser, og fører dermed til færre skader som følge av løfting og bæring. Forebygging av skade er en grunnleggende tanke bak designet av Alustar.

StillasFag bruker også original Layher Rammestillas / Fasadestillas som er glimrende til fasade- og vedlikeholdsarbeid. Rammestillas i aluminium blir sammensatt av komponenter med lav vekt, noe som gjør montering og demontering enkelt og raskt. Den er like godt egnet på små eneboliger så vel som store leilighetsprosjekter. Etter årtier er Layher Rammestillas/ Fasadestillas fremdeles ledende på markedet!

Combisafe er laget for å være brukervennlig og kostnadseffektivt, samtidig som de strengeste sikkerhetskrav tilfredstilles.

Produktene omfatter kantsikring- og fallsikringsløsninger som stålrekkverksnett, nedfallsskjermer, løsninger for midlertidig adkomst, byggtrapper, midlertidige taksystemer og stillassystemer.

Combisafe som var et innovativt og banebrytende produkt da det ble lansert tidlig på åttitallet, setter fortsatt globale standarder innen sikkerhet og beskyttelse.

StillasFag er eneste selskap i Norge med autoriserte montører av Combisafe® sikringssystem.

Vi leverer og monterer følgende:

  • Industristillas
  • Fasadestillas
  • Rullestillas
  • Arbeidsplattformer og heiser
  • Tildekking
  • Swing – up
  • U-bix® Tak over Tak
  • Combisafe byggsikring